PROSJEKTER / LOKALE PROSJEKTER


gir økonomisk støtte til dusjseng for funksjonshemmede i rullestol

I badeparken i Langesund benyttes en dusjseng for de som sitter i rullestol ved av/påkledning, dusj, for å trilles ned og opp fra basseng og til og fra rullestol. Den gamle dusjsengen var defekt og det var ikke midler til å kjøpe en ny. Sammen med Bamble kommune og andre frivillige organisasjoner har klubben bidratt til at ny dusjseng kunne anskaffes. Klubben bidro med kr 10.000 av en total kostnad på ca kr 50.000.                      Dusjsengen ble anskaffet i 2018 og ga igjen muligheten for at funksjonshemmede i rullestol kunne benytte badeparkens basseng.


ungdomsbedrifter. Faglig og økonomisk støtte

Klubben har hvert år siden 2011 støttet arbeidet med etablering og drift av ungdomsbedrifter ved Bamble videregående skole. Etter hvert har dette blitt et samarbeid med Brevik Rotaryklubb.

Støtte til utvikling av ungdom er en viktig del av Rotarys engasjement, både lokalt og internasjonalt. Det anses som en viktig del av Rotarys fredsskapende arbeid.

Som en del av prosessen med å starte og drive en ungdomsbedrift, skal elevene finne en forretningsidé, lage en forretningsplan og en plan for inkluderende arbeid. De skal også kunne presentere sitt prosjekt på en god måte.

Hvert år arrangeres det et forberedende møte hvor medlemmene fra de to Rotaryklubbene blir orientert om hva som skal skje den dagen de møter elevene.

Kopier av forretningsplaner og planer for inkluderende arbeidsliv (IA) distribueres til juryer fra Rotaryklubbene. De skal vurdere planene og kåre en vinner for hver plan. Dette skjer samme kveld som elevene møter Rotary.

Ved starten av kveldens samling mellom elevene og Rotary får elevene en generell presentasjon av Rotary, med spesiell vekt på alle de gode tilbudene  som finnes for ungdom, som: Ledersamlinger (RYLA), internasjonale sommerleire, ettårig ungdomsutveksling, Georgiiastipend, Fredsstudier.

Samme kveld presenterer elevene sine prosjekter for Rotary via korte presentasjoner. Deretter fordeles hver prosjektgruppe til et antall rotarymedlemmer for diskusjoner og tilbakespill på hvordan oppgavene er løst.

Ettersom Rotary er en yrkesbasert organisasjon, så finnes det mye og variert kompetanse blant medlemmene. Dette blir brukt til å gi konstruktive tilbakemeldinger.

Siste del av kvelden man er samlet blir hver enkelt ungdomsbedrift premiert med en sum penger til videre støtte i arbeidet - normalt kr 500 pr bedrift. Den beste forretningsplanen og den beste IA - planen blir også premiert med et beløp - normalt kr 7500 på hver. Til slutt gjøres det en avstemning blant Rotarymedlemmene om hvem som totalt sett hadde løst oppgaven best. Den beste bedriften blir da ytterligere premiert med et beløp - eks kr 1500.

Elevene opplever alltid den faglige støtten Rotary gir som verdifull i det videre arbeidet. Her skal de være med å konkurrere med andre bedrifter på fylkesnivå, og eventuelt nasjonalt. Ofte har elever fra Bamble videregående gjort det godt her.Langesund rotary gir gave til flyktningetjenesten i Bamble

På et møte med flyktningetjenesten i Bamble i mars 2018 ga klubben en gave til en verdi av 25.000 kr. Den besto blant annet av gitarer, høyttalere, treningsstrikk og norske miljøskapende brettspill. Tanken er at denne gaven skal benyttes i forbindelse med norskopplæring og miljøskapende aktiviteter til flyktninger for å bedre integreringen i det norske samfunn. Les mer her
hjertestarter på brotorvet

Klubben ga i 2015 en hjertestarter i gave til Brotorvet shoppingsenter. Hjertestarteren er plassert sentralt i senteret og gjennom denne gaven ble senterledelsen inspirert til å kurs sine ansatte i bruk av starteren og i generell håndtering av akutte tilfelle som måtte oppstå.

Les mer:Hjertestarter

garnvinne på Langøya

I den tiden hvor fiskegarn ble laget av naturfiber var det nødvendig å tørke dem etter bruk for at de ikke skulle råtne. Som et minne om denne delen av vår kystkultur har klubben fått reist ei garnvinne på Langøya utenfor Langesund. Garnvinna ble reist i 2009. Garnvinna står der fisker Rufolf Fredriksen hadde sin garnvinne etter tillatelse fra grunneier Schougaard. Vedlikeholdet av garnvinna er siden overtatt av Langesundsfjordens kystlag.
Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Skjærgården Hotell og Badepark
Adresse: Stathelleveien 35
Postnummer: 3970
Sted: LANGESUND
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:30:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...