PROSJEKTER / STIPEND OG UNGDOM

STIPEND OG UNGDOM

Rotary har en rekke tilbud til ungdom i både inn- og utland. Dette spenner over alt fra lengre utdanninger på utenlandske universiteter, til korte sommerleire. Disse kan søkes av alle, uavhengig av tilknytning til Rotary. Nedenfor følger en oversikt over de forskjellige tilbudene:


Ungdomsutveksling
Dette er en ettårig utveksling for ungdom i videregående skole som ønsker å tilbringe et skoleår i utlandet.
Følg link for nærmere informasjon, samt presentasjon av de utvekslingsstudenter som har vært med via vår klubb.


FREDSSTUDIER
Rotary har inngått en avtale med sju anerkjente universitet rundt i verden. Hvert av disse universitetene vil ta inn ti studenter som Rotary velger ut i samarbeid med universitetsledelsen. Studentene skal studere konfliktløsning, fredsforskning og internasjonale relasjoner.
Se link for presentasjon av stipendmottaker og mer informasjon om programmetLEDERKURS FOR UNGDOM - RYLA  (ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARDS)

Dette er et tilbud til ungdom i aldersgruppen 18-24 år. Programmet gir ungdom som har vist lederegenskaper en innføring i hva lederskap omfatter. Opplæringen skjer gjennom foredrag og diskusjoner over 3-4 dager i forbindelse med en weekend.
Følg link for nærmere informasjon og presentasjon av tidligere deltakere fra vår klubb.GEORGIASTIPENDET

Rotarianerne i Staten Georgia, USA har etablert et program som hvert år innvilger ettårige stipend til studenter mellom 18 og 24 år, for å studere ved college og universitet i staten Georgia USA. Programmet er et ledd i Rotarys arbeid for internasjonal forståelse, samhold og fred. Ca 90 studenter fra store deler av verden får hvert år denne verdifulle mulighet i et internasjonalt studentmiljø.
Følg link for nærmere informasjon og presentasjon av tidligere deltakere fra vår klubb.


INTERNASJONALE SOMMERLEIRE

Sommerleirer (camps) er et tilbud der ungdom fra forskjellige land deltar. I de fleste tilfellene bare en fra hvert enkelt land og det er en blanding av gutter og jenter. Barn av rotarianere kan delta. Varigheten på dette tilbudet er cirka 14 dager. Det er Rotary som står som arrangør og har ansvar for samlingen. De fleste er gratis for deltageren, men utgifter til reise, forsikring og lommepenger må deltageren dekke selv
Følg link for nærmere informasjon og søknadsskjema.


handicamp
Handicamp er en internasjonal sommerleir for fysisk funksjonshemmede og funksjonsfriske ungdommer i alderen 18-28 år. Leiren varer i to uker. Hovedhensikten er å integrere de to ungdomsgruppene i fritidspregede aktiviteter.
Følg link for nærmere informasjon og søknadsskjema.


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Skjærgården Hotell og Badepark
Adresse: Stathelleveien 35
Postnummer: 3970
Sted: LANGESUND
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no

Place content here

Klubbens møter:

Designjern i Stavern

2023-05-31 18:30 - 19:30

Møtearkivrotarylenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...