NYHETER

NYHETER

  


1.2.2023

Stor gave til Bambles språkopplæring for flyktninger

Onsdag 1. februar 2023 var det fest med boller, saft og kaffe på Paletten, Bamble kommunes språkopplæringssenter for flyktninger på Rugtvedt skole. Senteret hadde besøk av representanter fra Langesund Rotaryklubb som overrakte en stor gave.

 

Siden 2013 har Bamble kommune hatt et språkopplæringssenter for flyktninger på Rugtvedt skole ved Stathelle. Tre dager i uka kommer elever fra grunnskolene i kommunen dit for å få ekstra norskopplæring. 

 

Denne onsdagen møtte ni elever, fra 2. til 9. klasse, med fire forskjellige morsmål. Fire fra Afghanistan snakket pasjto, tre fra Ukraina og en fra Russland snakket russisk og en fra Filippinene snakket engelsk og cebuano. I tillegg til norske språklærere var det også tolker og assistentlærere til stede som snakket tigrinja, arabisk, amharisk og russisk – og selvsagt norsk.

 

Siden Russland invaderte Ukraina 24. februar 2022, har mange flyktninger kommet til Bamble, og kommunen har vedtatt å ta imot 100 flyktninger i 2023 – et høyt tall sammenliknet med mer folkerike nabokommuner.

 

Mange i Langesund Rotaryklubb har ønsket å gjøre noe for flyktningene i kommunen. Lenge har klubbmedlemmer og voksne flyktninger som bor i Bamble, møttes hver onsdag for å snakke norsk, et supplement til norskkurset flyktningene går på. 

 

Sist onsdag kom enda et bidrag! Da kunne Langesund Rotaryklubb overrekke en gave til en verdi av 10 000 kroner. Det er et spleiselag mellom Langesund Rotaryklubb og rotarydistrikt 2290, det vil si de 41 rotaryklubbene i Agder, Telemark og Vestfold. Klubben var representert ved president Anne Wiik Stamsø og TRF-komiteen, med lederen Rolf Heimdal og medlemmene Edrund Olaissen, Sissel Berit Hoell og Kari Herder Kaggerud – samt Rolf Theil, leder av Kommunikasjonskomiteen. TRF er en forkortelse for The Rotary Foundation, og TRF-komiteen arbeider med å skaffe økonomiske bidrag til lokale og internasjonale hjelpeprosjekter.   

                                                                                                                                                                                                             

Den største og dyreste delen av gaven var klassesett av Damms leseunivers – bøker på et lettfattelig norsk om en lang rekke emner: samfunnsfag, skjønnlitteratur, naturfag, klassikere og mye annet. I tillegg var det rundt femten forskjellige spill og materiale til pedagogiske lekeaktiviteter. Alt ble tatt imot med stor glede.

Etter at alle de tilstedeværende hadde kost seg med boller pluss saft eller kaffe, ble mange spill tatt i bruk. Blant elevene vis te det seg å være flere gode sjakkspillere!
15.10.2020 

Overlevering av læremidler til fremmedspråklige elever ved Stathelle Barneskole

Langesund Rotaryklubb har et lokalt prosjekt i 2020, et District Grant, der vi gir læremidler til fremmedspråklige elever på 1. – 7. trinn i Bamble kommune. Dette gjelder ca 40 elever på skolene på Herre, Stathelle, Rugtvedt og i Langesund. Læremidlene skal være til hjelp for elever som ikke har norsk som morsmål. Skolene har selv vært med på å velge ut hvilke læremidler de trenger og det er kjøpt inn bøker, spill og digitale ressurser.

Fredag 2. oktober 2020 var representanter fra Langesund Rotaryklubb på Stathelle Barneskole for å overrekke gaven til Elevrådet ved skolen. Denne dagen var det den årlige «English Day at School» på Stathelle. Elevene var kledd som engelske skolebarn og selve overrekkelsen foregikk selvfølgelig på engelsk. Representanter fra Elevrådet takket for gaven på vegne av Stathelle Barneskole.


 På bildene er Kari Herder Kaggerud fra Rotary sammen med Elevrådets representanter fra 5. – 7.klasse (Foto: Privat). Det er avklart at disse barna kan vises på Facebook og i aviser.

 19.06.2019

ÅRETS Distriktskonferanse

Sted: Sandefjord
Når: 4. til 6. september
Mer informasjon kommer senere


Årets presidentskifte er fullført

Ved en tilstelning på Havparadiset på Kjønnøya ble årets presidentskifte gjennomført i høytidelige former med gode ord fra begge presidentene. 
Past president Rolf Heimdal nevnte spesielt sine "Rotary moments", positive hendelser i Rotary som han kom til å minnes lenge. Ny president Espen Hoell trakk fram sine planer for det kommende Rotaryår. 
Begge de to presidenten har vært presidenter også tidligere. 
På bildet ser det ut som begge er godt fornøyde med den situasjonen de sto i denne dagen etter at skiftet var gjennomført.
06.06.2019

stor deltagelse fra klubben på årets convention i Hamburg

Hele 10 av klubbens medlemmer, med ledsagere, deltok på årets convention i Hamburg. Dette er en årlig stor begivenhet og hadde i år samlet rundt 25000 deltagere fra hele verden. En slik begivenhet gir hver deltager en unik mulighet til å forstå helheten og mangfoldet i Rotarys virksomhet. Samtidig belyses tema som kan være meget verdifulle også på det personlige plan. 
På det første plenumsarrangementet gikk årets president Barry Rassin gjennom Rotarys grunnleggende verdier. Han ga sitt syn på hva de betød og hvorfor de var viktige for Rotarys virksomhet. På de neste plenumsarrangementene ble verdien utdypet med gode eksempler fra rundt i verden. Arrangementene tok for seg: Leadership and integrity, service, diversity and fellowship. 
Det ble gitt god dekning av det viktige arbeidet med å utrydde polio, hvor Rotary er fast bestemt på å holde ut til jobben er fullført.
Det var gode muligheter til å delta på spesialsesjoner, sosialisere og bli kjent, delta på kulturarrangementer og å bli kjent med den flotte byen Hamburg.

26.05.2019

Rotary club of braids fra Edinburgh på gjenvisitt til Langesund

 

På brygga i Langesund                                        Orientering på Tordenskjolds plass                           Orientering på Tangen

I helgen 24. -26. mai fikk klubben besøk fra Rotary club og Braids fra Edinburgh. Dette var en gjenvisitt fra da klubben besøkte Edinburgh i fjor. Braids har god erfaring med å være med på internasjonale prosjekter og målsettingen med kontakten er å  søke å finne nye prosjekter de to klubbene kan samarbeide om.

Torsdag var ankomstdag. Edrund møtte gjestene på Gardermoen, mens Rolf og Geir hentet dem på stasjonen i Porsgrunn.

Fredag ble det guidet omvisning i Langesund og på Tangen fort med Knut Bjerke som lokal guide. Turen ble avsluttet med lunsj på rådhuset, med samtaler med ordføreren. Videre ut over dagen ble en rundtur  for å vise det store arbeidet med ny E 18 og å gi et inntrykk av distriktets mangfoldige industri, med petrokjemien i Bamble som eksempel.

Kvelden ble tilbragt hjemme hos Turid med meget hyggelig samvær, hvor det hjemmebryggede ølet selvfølgelig måtte utforskes.

Lørdag var det båttur i skjærgården, via flere av øyene, før det ble lunsj på Sandøya.

Lørdag ettermiddag ble brukt til gode diskusjoner om mulig prosjektsamarbeid hjemme hos Sissel Berit og Espen, også her kombinert med flott servering og gode muligheter for å bli ordentlig godt kjent med hverandre. 

Hjemturen på søndag gikk via Tønsberg for å se byggingen av vikingskip før de fortsatte hjemturen med tog og fly. 

En stor takk til alle som, hver på sin måte, bidro til et vellykket besøk som skapte gode relasjoner og gode muligheter for fremtidig samarbeid.

25.04.2019

oda josefine børke selle har gjennomført lederseminaret ryla

Sammen med 28 ungdommer fra distrikt 2290 har Oda Josefine gjennomført lederseminaret RYLA i mars i år. Klubben sponset deltagelsen på seminaret.

Målgruppen er ungdom av begge kjønn i alderen 18-25 år som har vist initiativ, evner og vilje til sosialt medansvar ved å være ledere innen foreningsliv, elevråd, studentorganisasjoner og ikke å forglemme potensielle ledere i næringslivet.

Tema på årets seminar var ”Etablering, Ledelse, Kommunikasjon og Etikk”.

 

På bildet er Oda Josefine flankert av Solveig Osland Sandvik, president i Sandefjord-Øst og Gaute Melhus Johannessen, guvernør i Distrikt 2290 

30.03.2019

rotarylekene gjennomført for 11.gang på rad


     Innmarsj                                                                   Gullmedaljer utdeles                                                 Deltagerne marsjerer inn

For 11. gang på rad ble Rotarylekene arrangert i Skjærgårdshallen som et samarbeid mellom Langesund Rotaryklubb og Brevik Rotaryklubb. Nok en gang ble det et vellykket arrangement med stor idrettsglede og deltagelse fra ordførerne både i Bamble og Porsgrunn. Les mer her


18.03.2019

enda en gang ble Langesund beste klubb i distriktet


                           Prisutdeling 2011                                                    Prisutdeling 2019                                                                                                   

På presidentsamlingen i januar fikk vår president Rolf Heimdal utdelt to priser for beste klubb i distriktet. Den ene var en offisiell anerkjennelse fra TRF som distriktets beste klubb med bidrag til TRFs Annual Fund. Den deles ut i form av en vimpel med påskrift fra TRF.                                                                                                                                                                                                                                        Den andre var den mer uoffisielle anerkjennelsen som distriktets beste klubb i antall medlemmer som har avtalegiro med fast bidrag til TRF.  Den deles ut som et askebeger i sølv og er en vandrepokal.                                                                                                                                    Begge priser er regnet ut fra antall medlemmer i klubben.                                                                                                                                         Den siste prisen har klubben mottatt de aller fleste årene siden den ble innført i rundt år 2002 - 2004.                                                              Også prisen for høyeste bidrag til TRF Annual Fund har klubben mottatt mange år på rad, men antallet er usikkert.

Klubben har all mulig grunn til å være stolt over hva som er oppnådd gjennom mange år.


10.03.2019

sissel berit hoell er utnevnt til distriktsguvernør 2021 - 2022

Distrikt 2290 har utnevnt Sissel Berit Hoell fra Langesund Rotary til distriktsguvernør for Rotaryåret 2021 - 2022. Dette er tredje distriktsguvernør fra klubben i dens relativt korte historie fra etablering i 1991. Alle klubbens guvernører har vært kvinner. Klubben er stolt av å utnevnelsen og ser blant annet frem til å kunne arrangere nok en distriktskonferanse. 

Sissel Berit er født i 1954 og har vært med i Rotary siden 2008. Hun har hatt flere viktige roller, blant annet ledelse av Rotarylekene i Skjærgårdshallen i flere år og hun var distriktskasserer forrige gang klubben hadde distriktsguvernør. Hun var President i 2012 - 2013. Sissel Berit har mottatt Paul Harris Fellow for sin innsats i Rotary og for et mangeårig virke i SOS Barnebyer. Her har hun hatt flere lederroller.


01.03.2019

Paul harris til helge oland og kari killi

På en tilstelning i Langesund ble Helge Oland og Kari Killi tildelt Rotarys hederspris Paul Harris Fellow. 
Helge ble tildelt prisen for sitt store arbeid i "Ta utsikten tilbake" med renovering av gamle sittebenker i Langesundsområdet og for rydding av gjengroing ved benkene. Han har også i mange år arrangert og ledet turgrupper på over 30 personer som går fotturer rundt omkring i kommunen.
Kari har i mange år veiledet og støttet 4 unge eritreiske gutter i å kunne fungere i det norske samfunnet. De har tilpasset seg på en utmerket måte med språkkunnskap, utdannelse og jobb. Ungdommene betrakter henne som sin reservemor. Kari er medlem av Langesund Rotary.
                    Helge Oland,  Rolf Heimdal, Kari Killi


23.01.2019

Veiledning og prisutdeling til ungdomsbedrifter ved Bamble videregående skole

For 10. år på rad deltok klubben, sammen med Brevik Rotary, på møte med ungdomsbedriftene ved Bamble videregående skole. Her ble 3 ungdomsbedrifter vurdert og kommentert etter at elevene hadde presentert dem. Priser ble som vanlig delt ut etter nøye vurderinger. 
Nærmere omtale finnes her

29.08.2018

klubben ryddet i strandsonen i Bamble 

Klubbens medlemmer ryddet strandsonen i Skinnvika, på Jypleviktangen og i Sandvika. Vi ble positivt overrasket over hvor lite avfall det var å finne, på tross av at disse stedene er svært mye besøkt.

20.juni 2018

presidentskifte 2018

Så var nok et Rotaryår fullført. På en tilstelning hjemme hos Sissel og Espen ble presidentvervet overført fra Berit Midtgaard til Rolf Heimdal. Han startet da på sin 2. presidentperiode som Rotarymedlem. Vi gratulerer.21. april 2018

årets rotaryleker i skjærgårdshallen arrangert for 11. gang

For 11. gang på rad gikk Rotarylekene i den festpyntede Skjærgårdshallen av stabelen. Det var som vanlig innmarsj med flaggborg til tonene av flott korpsmusikk og med drilloppvisning. Idrettslekene ble gjennomført med stor innsats, hvor idrettsglede sto i fokus hele veien. Etterpå ble alle premiert med medalje. Til slutt var det servering av frukt, boller og brus.
Ordførerne fra både Porsgrunn og Bamble bidro både til åpningen og premieutdelingen.

16.03.2018

rotary peace centers - åpent for ny søknadsrunde

Søknadsfrist til distriktet er 30. mai 2018. Se mer dokumentasjon her

15.02.2018

Langesund rotary gir gave til flyktningetjenesten i Bamble

På et møte med flyktningetjenesten i Bamble ga klubben en gave til en verdi av 25.000 kr. Den besto blant annet av gitarer, høyttalere, treningsstrikk og norske miljøskapende brettspill. Tanken er at denne gaven skal benyttes i forbindelse med norskopplæring og miljøskapende aktiviteter til flyktninger for å bedre integreringen i det norske samfunn. Les mer her26.januar 2018

Klubben hjelper ungdomsbedrifter for 9. år på rad

Sammen med Brevik Rotaryklubb har vi gjennomført veiledning av ungdomsbedrifter ved Bamble videregående skole for 9. året på rad. Presentasjoner, diskusjoner og prisutdelinger fant sted 24. januar med mange rotarianere til stede. Denne gangen hadde flere medlemmer også vært mentorer underveis i prosessen. Rotaryprisen, prisen for beste IA bedrift og deltagerprisen ble delt ut.

Se link til pressemelding her for mere informasjon.8.12.2017

anette Skaugen guldager mottar paul harris fellow

Ved en tilstelning i klubben 8.12. mottok Anette Paul Harris Fellow for sin ekstraordinære innsats i å bidra til å bringe Langøya tilbake til fordums prakt. Det unike er at dette gjøres gjennom frivillig arbeid i et samarbeid mellom det offentlige og det frivillige.
Les mer her
24.10.2017

Markering av verdens poliodag på brotorvet

På verdens poliodag hadde Langesund Rotaryklubb stand på Brotorvet. På standen ble det informert generelt om Rotary og om Langesund Rotaryklubb. Det aller viktigste var imidlertid å markere arbeidet for å utrydde polio i verden, og at de besøkende på standen kunne bidra i kampen ved å kjøpe pins med "END POLIO NOW" for kr 50 pr stk.
De besøkende ble også invitert til å delta i en quiz om Rotary og om polio, for på den måten å skape økt interesse. De som deltok i quizen var med i en trekning av en flott fruktkurv. Kurven ble vunnet av Odd Runar Aslaksen. Flere av klubbens medlemmer deltok på standen i en skiftordning og vår nylig hjemkomne utvekslingsstudent Nora Isnes                                                                                                                             var innom med jakka med alle medaljene. Det ga ekstra                                                                                                                                                    oppmerksomhet.
Erik Hans Eriksen, Ingrid Grandum Berget, Geir Gjømle og 
Halvor Thommesen viser status på arbeidet:
"Vi er så nær ved å lykkes"
06.09.2017

Guvernørbesøk og gjester fra australia

 På møtet den 06.09.217 var det guvernørbesøk. På høyre side ses guvernøren Erik Gran sammen med president Berit Midtgaard og guvernørens kone Grethe Gran. Hun er medlem av Ferder Rotaryklubb. Guvernøren fortalte om sitt liv og om livet i Rotary. Han minnet om årets motto  (Rotary making a difference), om kampen for utryddelse av polio og han poengterte viktigheten av ungdomsutveksling.
På møtet fikk vi også besøk av Barbara og Peter Swain fra Australia. De besøkte klubben for 3. gang som en del av ITHF - International Travel and Hosting Fellowship. De ses på venstre side av bildet samme med vår assisterende guvernør Per Simon Mustvedt. 


17.juni 2017

presidentskifte 2017

Så var nok et Rotaryår over. President Erik Hans Eriksen har overlatt roret til vår nye president Berit Midtgaard for året 2017 - 2018. Vi gratulerer.


18.03.2017

rotarylekene i skjærgårdhallen ble arrangert for 10. året på rad


Denne lørdagen ble Rotarylekene i Skjærgårdshallen arrangert for 10. året på rad i samarbeid med Brevik Rotaryklubb. Det var svært god deltagelse. Bamble musikkorps og Stathelle Drilltropp bidro som vanlig til å skape stor stemning under innmarsjen. Ordførerne fra både Bamble og Porsgrunn samarbeidet om å åpne lekene. Det var stor innsats og ekte idrettsglede hos deltagerne i alle øvelsene og alle ble etterpå behørig premiert.
Se referat her

25.01.2017

veiledning av ungdomsbedrifter ved Bamble videregående skole


Brevik og Langesund Rotary veiledet for 8. år på rad Ungdomsbedriftene ved Bamble Videregående skole. Dette er en både nyttig og hyggelig aktivitet.
Rotary støtter Ungdomsbedrifter


13.12.2016

kai sæteren mottar paul harris fellow

På en tilstelning i klubben ble Kai Sæteren tildelt Paul Harris fellow for sin innsats for fremme av friluftslivet i Bamble kommune over mange år. Han var lenge primus motor for arrangering av turpassturene, noen ganger med over 500 deltagere.

Helt fra stiftelsen av Bamble Turlag i 2010 har han vært styreleder og dermed stått i spissen for å anlegge en 60 km lang kyststi gjennom kommunen og 4,5 km på Langøya. Dette har vært store prosjekter hvor Sæterens lokalkunnskap og tekniske innsikt har vært til uvurderlig hjelp.

Kyststien har blitt et meget populært friluftsprodukt av høy kvalitet.

31.august 2016

klubben har fått to nye medlemmer

 Hilde og Kjetil Østlie ble i fellesskap tatt opp som nye medlemmer. De er gift og har dette året sønnen Lars som utvekslingsstudent

21.8.2016

sommercamp for ungdom fra 12 land

11. - 15 august var klubben ansvarlig for året sommercamp i distrikt 22.90. Det var overnatting i private hjem og ungdommene fikk være med på flere spennende aktiviteter rundt om i fylket. Les mer her

Rapellering


På Falkenuten                                                      Rapellering                                                                         Møte med ordføreren


9.8.2016

årets utvekslingsstudent har komment til Langesund

Julio César GORDILLO Martinez fra Mexico kom til Langesund i går kveld og er foreløpig installert hos familien Kaggerud. Han flytter til sin vertsfamilie Finnerud i morgen.

I kveld var det en svært hyggelig sammenkomst hos familien Isnes Johansen, hvor Julio fikk møte vertsfamiliene og representanter for klubben.

 

 

Bildene viser president Erik sammen med Julio samt Nora og Lars som skal reise ut, og vertsfamiliene sammen med Julio og president Erik.


22.juni 2016

klubben har fått to nye medlemmer

  Kari Herder Kaggerud flankert av de to nye medlemmene Hans Jacob Beck og Turid Isnes

22.juni 2016

presidentskifte 2016

Nok et Rotaryår er omme. Etter et godt år overlater Kari Herder Kaggerud roret til Erik Hans Eriksen.


 
01.06.2016

sist i mai fikk Langesund rotary besøk av en stor gruppe fra Litauen

30 personer fra sosialetaten og ledersjiktet i Panevezys i Litauen for å få innblikk i hvordan sosial-tjenesten  fungerer i Norge

  

Hele Litauengruppen                                      Hyggelig middagsselskap                            Tor Suhrke, Thor Asbjørn Andersen

                                                                                                                                                         Berit Reppesgård, Erik Argren          

17.04.2016

Langesund Rotaryklubb feiret 25 år 16.04.2016

Klubbens 25 års jubileum ble feiret med en stilfull og hyggelig kveld på Quality Hotel Skjærgården17.04.2016

ROTARYLEKENE 16.04.2016

Rotary lekene i Skjærgårdshallen gjennomført for 9.gang med rekorddeltagelse.


28.1.2016

veiledning av ungdomsbedrifter ved Bamble videregående skole

Langesund og Brevik Rotary har for 5. år på rad hjulpet ungdomsbedriftene med å etablere og drive bedriftene

 
Veiledning av ungdomsbedrifter    


02.12.2015

Hjertestarter til Brotorvet

Klubben har forært hjertestarter til Brotorvet shoppingsenter. Se reportasje i Porsgrunns Dagblad.

 
Gratulerer med kvinnedagen 8. mars 2023!

8. mars 2023

Gratulerer med kvinnedagen 8. mars 2023!

Imagine what would happen if every girl around the world woke up each morning believing that she had the power to make change. What problems can we solve when more girls and women are given an equal voice and the same opportunities?

Shelterbox er på plass i jordskjelvområda

21. februar 2023

Shelterbox er på plass i jordskjelvområda

Shelterbox, som Rotary har samarbeidd med i mange år, er på plass i jordskjelvområda i Syria og Tyrkia, og ber innstendig om fleire bidrag. VIPPS NR 105692 https://www.shelterboxnorway.no/

Stor gave fra Langesund Rotaryklubb til Bambles språkopplæring for flyktninger

2. februar 2023

Stor gave fra Langesund Rotaryklubb til Bambles språkopplæring for flyktninger

01.02.2023 overrakte Langesund Rotaryklubb gaver til Paletten, Bamble kommunes språkopplæring for flyktninger. Her var det store mengder pedagogiske spill og lettlest faglitteratur, til en verdi av 10 000 kroner.

Juletraileren er framme i Litauen

1. desember 2022

Juletraileren er framme i Litauen

Måndag 28.11.22 fylte rotarianarar frå Distrikt 2290 ein trailer med gåver til Litauen. Traileren kom fram til Litauen onsdag, og torsdag blei han tømt. Litauiske rotarianarar i Distrikt 1462 skal no fordele gåvene i samarbeid med lokale sosialarbeidarar.

Samtalegrupper for flyktninger

30. november 2022

Samtalegrupper for flyktninger

Hver uke møtes medlemmer i Langesund RK og flyktninger som bor i Bamble, for å snakke norsk, et supplement til norskkurset flyktningene går på. Onsdag 30. november var samtaleemnet blant mye annet norske og ukrainske juletradisjoner. Hyggelig og lærerikt!

24. oktober er Verdas poliodag

24. oktober 2022

24. oktober er Verdas poliodag

Sidan 1988 har Rotary og samarbeidspartnarar redusert talet på poliosmitta med 99,9 %. I 1988 var polio utbreidd over store delar av verda. I dag er det berre to land igjen. No er det viktig å stå på til denne sjukdommen er heilt utrydda.

Distriktskonferanse i Tvedestrand og Arendal

9. september 2022

Distriktskonferanse i Tvedestrand og Arendal

2.–4. september arrangerte Tvedestrand RK distriktskonferanse på Tvedestrand vgs og på Clarion Hotel Tyholmen Arendal, med interessante foredrag. Bildet viser et innslag ved utvekslingsstudentene i distriktet. Som vanlig deltok mange fra Langesund RK.

Presidentskifte

27. juni 2022

Presidentskifte

Anne Wiik Stamsø ny president for arbeidsåret 2022-23.

Rotaryhjulet ruller videre. Presidentskiftet var i år lagt til ærverdige Eik gård, hvor Tor Suhrke avsluttet sin andre presidentperiode ... (Trykk på lenken over).

Jubileumsfest

13. mars 2022

Jubileumsfest

Den 5. mars 2022 feiret klubben sitt 30 års jubileum. På grunn av Korana måtte festen utsettes nesten ett år. Klubbens charterdato var den 19.mars 1991. Det var deilig å kunne møtes igjen i festlig lag.

5. februar 2022

Utvekslingsstudent

Langesund Rotaryklubb vurderer å ta imot ut en utvekslingsstudent

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Skjærgården Hotell og Badepark
Adresse: Stathelleveien 35
Postnummer: 3970
Sted: LANGESUND
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no

Place content here

Klubbens møter:

Designjern i Stavern

2023-05-31 18:30 - 19:30

Møtearkivrotarylenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...